Kontrola zarzadcza dyscyplina finansow publicznych

Zależność pomiędzy systemem kontroli zarządczej a odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest precyzyjnie określona w przepisach prawa.

Czytaj dalej

Kontrola zarzadcza standardy

Standardy kontroli zarządczej stanowią konkretną informację o tym na czym polega proces kontroli zarządczej, skąd się wziął i w jakich obszarach powinien być realizowany.

Czytaj dalej

Elementy kontroli zarzadczej

System kontroli zarządczej polega na podzieleniu zakresu funkcjonowania instytucji na pięć obszarów. Stanowią one elementy kontroli zarządczej.

Czytaj dalej

Komunikat Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.

Czytaj dalej

Komunikat MF - standardy

Komunikat Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Czytaj dalej

Komunikat MF - samoocena

Komunikat Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.

Czytaj dalej

Kontrola zarządcza a bezpieczenstwo

Artykuł pt. Bezpieczeństwo prawno-finansowe podmiotów sektora finansów publicznych w systemie kontroli zarządczej – wybrane zagadnienia.

Czytaj dalej

Rozporzadzenie wzor oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Czytaj dalej

Poradnik JST kontrola zarzadcza

Książka pt. Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj dalej

Ustawa o finansach publicznych

Kontrola zarządcza jest przedmiotem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Czytaj dalej

10/10