Kadra kierownicza podmiotów administracji publicznej i pracownicy zajmujący się dokumentowaniem kontroli zarządczej coraz częściej pytają o przeprowadzenie analizy ryzyka w kontekście pandemii COVID-19. Poniżej odpowiedzi na 3 najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.

Czytaj dalej

Zmiany w kontroli zarzadczej 2020

W III kwartale 2019 roku miały wejść w życie istotne zmiany w systemie kontroli zarządczej. W praktyce oznaczałoby to podejmowanie nowych działań w podmiotach administracji publicznej w 2020 roku. Prace były na tyle zaawansowane, że niektóre firmy szkoleniowe oferowały i zrealizowały szkolenia z realizacji kontroli zarządczej po nowemu. Ostatecznie „zmiany w kontroli zarządczej 2020” nie weszły w życie. Jaki będzie ich dalszy los? I co miało się zmienić?

Czytaj dalej

kontrola zarzadcza JST

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. „Procedury systemu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego”, który ukazał się w czasopiśmie „International Journal of Legal Studies”, nr 6/2019.

Czytaj dalej

Dokumentowanie kontroli zarządczej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na blogu Statuo.pl, w którym zostało wskazane jakie dokumenty powinny zostać opracowane w instytucji z związku z realizacją procesu kontroli zarządczej.

Czytaj dalej

Kontrola zarzadcza standardy

Standardy kontroli zarządczej stanowią konkretną informację o tym na czym polega proces kontroli zarządczej, skąd się wziął i w jakich obszarach powinien być realizowany.

Czytaj dalej

Elementy kontroli zarzadczej

System kontroli zarządczej polega na podzieleniu zakresu funkcjonowania instytucji na pięć obszarów. Stanowią one elementy kontroli zarządczej.

Czytaj dalej

Kontrola zarządcza a bezpieczenstwo

Artykuł pt. Bezpieczeństwo prawno-finansowe podmiotów sektora finansów publicznych w systemie kontroli zarządczej – wybrane zagadnienia.

Czytaj dalej

Poradnik JST kontrola zarzadcza

Książka pt. Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj dalej

8/8