Kontrola zarzadcza dyscyplina finansow publicznych

Zależność pomiędzy systemem kontroli zarządczej a odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest precyzyjnie określona w przepisach prawa.

Czytaj dalej

Komunikat Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.

Czytaj dalej

Komunikat MF - standardy

Komunikat Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Czytaj dalej

Komunikat MF - samoocena

Komunikat Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.

Czytaj dalej

Rozporzadzenie wzor oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Czytaj dalej

Ustawa o finansach publicznych

Kontrola zarządcza jest przedmiotem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Czytaj dalej

6/6