Przepisy i wytyczne

Komunikat MF – analiza ryzyka

Komunikat MF - analiza ryzyka
Komunikat MF - analiza ryzyka

Komunikat Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.

Jest to jedno z najlepszych pod względem merytorycznym opracowań w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka. Ze względu na dużą liczbę przykładów, jak również przystępną i zrozumiałą formę można rekomendować ten Komunikat wszystkim osobom zajmującym się analizą ryzyka nie tylko w zakresie kontroli zarządczej.

Pomimo tego, że Komunikat funkcjonuje od 6 grudnia 2012 r. do tej pory nie wszyscy pracownicy administracji publicznej wiedzą o jego istnieniu i nie korzystają z tego przystępnego zbioru informacji.

Dokument można pobrać tutaj – Komunikat MF analiza ryzyka

Może Cię także zainteresować