Właścicielem serwisu KontrolaZarzadcza.pl jest:

Statuo

Informacje na temat oferty szkoleń:

szkolenia@kontrolazarzadcza.pl

Informacje na temat oferty wykonania lub aktualizowania dokumentacji:

dokumentacja@kontrolazarzadcza.pl

Polityka prywatności i cookies