Przepisy i wytyczne

Dyscyplina finansów publicznych – wyciąg z ustawy

Kontrola zarzadcza Dyscyplina finansow publicznych
Kontrola zarzadcza Dyscyplina finansow publicznych

Zależność pomiędzy systemem kontroli zarządczej a odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest precyzyjnie określona w przepisach prawa.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawiera przepisy dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Wskazane zagadnienie jest przedmiotem regulacji art. 18c ustawy.

Wyciąg z ustawy można pobrać tutaj – Przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kontrola zarządcza.

Może Cię także zainteresować