Kontrola zarządcza – analiza ryzyka a COVID-19

Kadra kierownicza podmiotów administracji publicznej i pracownicy zajmujący się dokumentowaniem kontroli zarządczej coraz częściej pytają o przeprowadzenie analizy ryzyka w kontekście pandemii COVID-19. Poniżej odpowiedzi na 3 najczęściej zadawane pytania w tym zakresie. 1. W ryzykach na 2020 rok nie uwzględniliśmy pandemii COVID-19. Kolejne cele i ryzyka (na 2021 rok) będziemy określać w listopadzie. Czy należy zaktualizować analizę ryzyka na 2020 rok? Jeżeli w instytucji w wewnętrznym regulaminie kontroli zarządczej przewidziano analizę ryzyka raz w roku to dobrą praktyką jest jej ponowne przeprowadzenie w przypadku sytuacji nadzwyczajnych. Czasami takie działanie również jest wpisane do regulaminu (np. Analizę ryzyka przeprowadza się raz w roku w okresie 1-30 listopada na kolejny rok kalendarzowy. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności należy ją przeprowadzić ponownie poza wskazanym okresem). Jednak nawet jeśli nie jest to warto to zrobić, żeby rejestr ryzyk odzwierciedlał realne funkcjonowanie instytucji. Może to nie być zajęcie czasochłonne i skomplikowane. W niektórych przypadkach … Czytaj dalej Kontrola zarządcza – analiza ryzyka a COVID-19