Z usług firmy Statuo (kontrola zarządcza – szkolenia i dokumentacja) skorzystało już szerokie spektrum instytucji z różnych obszarów administracji publicznej (m.in. urzędy, szkoły, biblioteki i inne instytucji kultury) – zachęcamy do zapoznania się z listą wybranych klientów. Firma Statuo oferuje następujące usługi:

1. Szkolenie w zakresie kontroli zarządczej i analizy ryzyka.

Szkolenie kontrola zarzadcza

Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów posiadających teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną wiedzę w zakresie kontroli zarządczej i analizy ryzyka. Każde szkolenie jest dostosowane do profilu działalności instytucji, w której jest realizowane. Opieramy się na aktualnych przepisach prawa i wytycznych Ministra Finansów oraz wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu mechanizmów kontroli zarządczej w instytucjach publicznych.

Zamów szkolenie lub zadaj pytanie – szkolenia@kontrolazarzadcza.pl

2. Opracowanie procedur oraz dokumentacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka.

Opracowanie procedur kontroli zarzadczej

Kontrola zarządcza będzie funkcjonować prawidłowo, jeżeli zostanie dobrze zaplanowana i opisana. Dlatego kluczowe jest stworzenie prostej, adekwatnej procedury, w której zostanie określone co, kto i kiedy powinien robić. Oferujemy opracowanie regulaminu, procedury kontroli finansowej, metodyki analizy ryzyka i samooceny kontroli zarządczej oraz innych dokumentów. Dokumentacja jest przygotowywana w oparciu o specyfikę funkcjonowania instytucji, przepisy sektorowe oraz inne regulacje, np. wytyczne organizatora/jednostki samorządu terytorialnego.

Zamów dokumentację lub zadaj pytanie – dokumentacja@kontrolazarzadcza.pl

3. Sprawdzenie i aktualizacja istniejących procedur i dokumentacji kontroli zarządczej.

Sprawdzenie aktualizacja dokumentacji

Bardzo często w instytucjach istnieją już regulaminy i inne procedury, jednak nie są właściwie stosowane. Najczęściej wynika to z tego, że regulamin kontroli zarządczej został wprowadzony zbyt szybko na podstawie gotowych materiałów ze szkolenia lub z Internetu. Takie procedury mogą być wartościowe merytorycznie, jednak wymagają skrócenia, uproszczenia i dostosowania do realiów funkcjonowania instytucji. W każdym przypadku najlepiej jest opracować proste procedury, które są faktycznie realizowane w praktyce. Jest to lepsze rozwiązanie niż najbardziej profesjonalne i skomplikowane procedury, których większość pracowników po prostu nie rozumie i nie zostają przez to wdrożone w praktyce.

Zamów sprawdzenie i aktualizację procedur lub zadaj pytanie – dokumentacja@kontrolazarzadcza.pl

Kontrola zarządcza – szkolenia i dokumentacja to nasza specjalność.