Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury
Kontrola zarządcza w instytucjach kultury, m.in. bibliotekach i domach kultury sprawia wiele problemów. Większość szkoleń, warsztatów i dostępnych w Internecie materiałów nie uwzględnia specyfiki instytucji kultury. Dlatego zapraszamy do korzystania z bezpłatnych materiałów udostępnionych w naszym serwisie. Dzisiaj zajmiemy się podsumowaniem roku i planowaniem kolejnego.
Film o podsumowaniu roku i planowaniu kolejnego

W filmie została zaprezentowana kontrola zarządcza w instytucjach kultury w istotnym obszarze podsumowania roku i planowania kolejnego. Praktyczne informacje i przykłady zawarte w materiale ułatwiają ten proces. Dyrektor biblioteki lub innej instytucji kultury nie będzie miał już wątpliwości na jakich dokumentach powinien pracować. Oprócz obejrzenia filmu warto pobrać przygotowany przez dra Łukasza Wojciechowskiego kwestionariusz samooceny.

Inne dodatkowe materiały do filmu
1. Link do Komunikatu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych – zawiera ankiety do samooceny.
2. Link do Rrozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
3. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w wersji edytowalnej.
Kontrola zarządcza w instytucjach kultury – przykładowe cele
Przykładowe cele biblioteki lub innej instytucji kultury:
a) Zwiększenie liczby czytelników o 10%;
b) Zapewnienie pracownikom i osobom korzystającym z biblioteki bezpieczeństwa w zakresie BHP i P.Poż. oraz bezpieczeństwa epidemiologicznego;
c) Zorganizowanie co najmniej 3 szkoleń dla pracowników lub udział pracowników w co najmniej 3 szkoleniach otwartych;
d) Zorganizowanie co najmniej 3 dużych wydarzeń dla czytelników, np. spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych;
e) Regularne prowadzenie działań ukierunkowanych na potrzeby seniorów.
Pięć obszarów samooceny
1. Pięć obszarów samooceny:
– ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE (Przestrzeganie wartości etycznych; Kompetencje zawodowe; Struktura organizacyjna; Delegowanie uprawnień)
– CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Misja; Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji; Identyfikacja ryzyka; Analiza ryzyka; Reakcja na ryzyko)
– MECHANIZMY KONTROLI (Dokumentowanie systemu KZ; Nadzór; Ciągłość działalności; Ochrona zasobów; Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych; Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych)
– INFORMACJA I KOMUNIKACJA (Bieżąca informacja; Komunikacja wewnętrzna; Komunikacja zewnętrzna)
– MONITOROWANIE I OCENA (Monitorowanie systemu kontroli zarządczej; Samoocena; Audyt wewnętrzny; Uzyskanie zapewnienia o stanie k.z.)

Może Cię także zainteresować