Przepisy i wytyczne

Rozporządzenie MF – oświadczenie

Rozporzadzenie wzor oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej
Rozporzadzenie wzor oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Podsumowanie kontroli zarządczej, która jest realizowana w cyklu rocznym, stanowi oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wzór takiego oświadczenia został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z 9 grudnia 2010 r.

Rozporządzenie w formacie PDF można pobrać na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Wersję edytowalną wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej można pobrać tutaj – Wzor oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej.

Może Cię także zainteresować