Przepisy i wytyczne

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych
Ustawa o finansach publicznych

Kontrola zarządcza jest przedmiotem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Definicja i zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej zostały określone w art. 68-71. Aktualnego tekstu ujednoliconego oraz odnośnika do tekstu jednolitego ustawy o finansach publicznych należy zawsze szukać w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Może Cię także zainteresować