Kontrola zarządcza

Youtube – #WiedzaDlaBibliotek – Podsumowanie roku i planowanie kolejnego

WiedzaDlaBibliotek
WiedzaDlaBibliotek
Materiał filmowy pt. „Kontrola zarządcza – podsumowanie roku i planowanie kolejnego” to pierwszy odcinek w cyklu tematycznym #WiedzaDlaBibliotek na kanale Youtube „Łukasz Wojciechowski – Dzielę się wiedzą„. Oficjalnym patronem cyklu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Materiały do filmu:

1. Pięć obszarów samooceny:
– ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE (Przestrzeganie wartości etycznych; Kompetencje zawodowe; Struktura organizacyjna; Delegowanie uprawnień)
– CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Misja; Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji; Identyfikacja ryzyka; Analiza ryzyka; Reakcja na ryzyko)
– MECHANIZMY KONTROLI (Dokumentowanie systemu KZ; Nadzór; Ciągłość działalności; Ochrona zasobów; Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych; Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych)
– INFORMACJA I KOMUNIKACJA (Bieżąca informacja; Komunikacja wewnętrzna; Komunikacja zewnętrzna)
– MONITOROWANIE I OCENA (Monitorowanie systemu kontroli zarządczej; Samoocena; Audyt wewnętrzny; Uzyskanie zapewnienia o stanie k.z.)
2. Przykładowy kwestionariusz samooceny – biblioteka.
3. Link do Komunikatu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych – zawiera ankiety do samooceny.
4. Link do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
5. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w wersji edytowalnej.
6. Przykładowe cele biblioteki:
a) Zwiększenie liczby czytelników o 10%;
b) Zapewnienie pracownikom i osobom korzystającym z biblioteki bezpieczeństwa w zakresie BHP i P.Poż. oraz bezpieczeństwa epidemiologicznego;
c) Zorganizowanie co najmniej 3 szkoleń dla pracowników lub udział pracowników w co najmniej 3 szkoleniach otwartych;
d) Zorganizowanie co najmniej 3 dużych wydarzeń dla czytelników, np. spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych;
e) Regularne prowadzenie działań ukierunkowanych na potrzeby seniorów.

Może Cię także zainteresować